Có 1 kết quả:

Wēi shān

1/1

Wēi shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Weishan County in Jining 濟寧|济宁[Ji3 ning2], Shandong

Một số bài thơ có sử dụng