Có 1 kết quả:

wēi bō lú

1/1

wēi bō lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) microwave oven
(2) CL:臺|台[tai2]