Có 1 kết quả:

wēi huǒ

1/1

wēi huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a low fire (for roasting)

Một số bài thơ có sử dụng