Có 1 kết quả:

wēi diàn zǐ

1/1

wēi diàn zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

microelectronics