Có 1 kết quả:

wēi diàn nǎo

1/1

wēi diàn nǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

microcomputer