Có 1 kết quả:

wēi xì jiā gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

microminiature technology