Có 1 kết quả:

wēi sī

1/1

wēi sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

microfilament