Có 1 kết quả:

wēi sī xuè guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

capillary blood vessels