Có 1 kết quả:

wēi jiāo náng jì shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

microencapsulation