Có 1 kết quả:

wēi bó

1/1

wēi bó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scanty
(2) meager