Có 1 kết quả:

wēi chǔ lǐ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

microprocessor