Có 1 kết quả:

wēi jìng mài

1/1

wēi jìng mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

capillary vein