Có 1 kết quả:

Dé lè bā kè

1/1

Dé lè bā kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Drøbak (city in Akershus, Norway)