Có 1 kết quả:

Dé huà xiàn

1/1

Dé huà xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dehua county in Quanzhou 泉州[Quan2 zhou1], Fujian