Có 1 kết quả:

Dé gǔ xī jiā bā

1/1

Dé gǔ xī jiā bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tegucigalpa, capital of Honduras (Tw)