Có 1 kết quả:

Dé guó suān cài

1/1

Từ điển Trung-Anh

sauerkraut