Có 1 kết quả:

Dé hóng Dǎi zú Jǐng pō zú zì zhì zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dehong Dai and Jingpo autonomous prefecture in west Yunnan, surrounded on three sides by Myanmar (Burma), capital Luxi 潞西市