Có 1 kết quả:

Dé qìng xiàn ㄉㄜˊ ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Deqing county in Zhaoqing 肇慶|肇庆[Zhao4 qing4], Guangdong