Có 1 kết quả:

Dé wén

1/1

Dé wén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

German (language)

Một số bài thơ có sử dụng