Có 1 kết quả:

Dé qīng xiàn ㄉㄜˊ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Deqing county in Huzhou 湖州[Hu2 zhou1], Zhejiang