Có 1 kết quả:

Dé lèi sī dùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dresden, capital of Saxony 薩克森州|萨克森州[Sa4 ke4 sen1 zhou1], Germany