Có 1 kết quả:

Dé qīn xiàn

1/1

Dé qīn xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dechen county in Diqing Tibetan autonomous prefecture 迪慶藏族自治州|迪庆藏族自治州[Di2 qing4 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan (formerly in Kham province of Tibet)