Có 1 kết quả:

Dé hēi lán

1/1

Dé hēi lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tehran, capital of Iran