Có 1 kết quả:

Dé hēi lán ㄉㄜˊ ㄏㄟ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tehran, capital of Iran