Có 1 kết quả:

Huī xiàn

1/1

Huī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hui county in Longnan 隴南|陇南[Long3 nan2], Gansu