Có 1 kết quả:

xīn lì shuāi jié

1/1

xīn lì shuāi jié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

heart failure