Có 1 kết quả:

xīn dòng nǚ

1/1

xīn dòng nǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) the girl of your dreams