Có 1 kết quả:

xīn yǐng ér

1/1

xīn yǐng ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(Taiwan usage) child in need of help (orphaned, abandoned, abused etc)