Có 1 kết quả:

xīn jí huǒ liǎo

1/1

xīn jí huǒ liǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to burn with anxiety