Có 1 kết quả:

xīn xiǎng shì chéng

1/1

xīn xiǎng shì chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have one's wishes come true
(2) wish you the best!