Có 1 kết quả:

xīn zhuō kǒu bèn

1/1

xīn zhuō kǒu bèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 心拙口笨[xin1 zhuo1 kou3 ben4]