Có 1 kết quả:

xīn zhuō kǒu bèn

1/1

xīn zhuō kǒu bèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dull-witted and tongue-tied