Có 1 kết quả:

xīn yǒu yú ér lì bù zú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the will is there, but not the strength (idiom)
(2) the spirit is willing but the flesh is weak