Có 1 kết quả:

xīn huī yì lěng

1/1

xīn huī yì lěng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) discouraged
(2) downhearted