Có 1 kết quả:

xīn wú èr yòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

one cannot concentrate on two things at the same time