Có 1 kết quả:

xīn lǐ fáng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

psychological barrier