Có 1 kết quả:

xīn yǎn hǎo

1/1

xīn yǎn hǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) well-intentioned
(2) good-natured
(3) kindhearted