Có 1 kết quả:

xīn yìng

1/1

xīn yìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hardhearted
(2) callous