Có 1 kết quả:

xīn qiào

1/1

xīn qiào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the mind
(2) capacity for clear thinking