Có 1 kết quả:

xīn xì

1/1

xīn xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) careful
(2) scrupulous