Có 1 kết quả:

xīn xù bù níng

1/1

Từ điển Trung-Anh

unquiet state of mind