Có 1 kết quả:

xīn dǎn

1/1

xīn dǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

courage