Có 1 kết quả:

xīn dǎn jù liè

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be scared out of one's wits (idiom)