Có 1 kết quả:

xīn xū

1/1

xīn xū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lacking in confidence
(2) diffident
(3) to have a guilty conscience