Có 1 kết quả:

xīn xū ㄒㄧㄣ ㄒㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lacking in confidence
(2) diffident
(3) to have a guilty conscience

Một số bài thơ có sử dụng