Có 1 kết quả:

xīn gāo qì ào ㄒㄧㄣ ㄍㄠ ㄑㄧˋ ㄚㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

proud and arrogant