Có 1 kết quả:

Bì huó Bì tuò

1/1

Bì huó Bì tuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

BHP Billiton (Anglo-Australian mining corporation)