Có 1 kết quả:

bì xū pǐn

1/1

bì xū pǐn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) necessity
(2) essential (thing)