Có 1 kết quả:

jì dàn

1/1

jì dàn

giản thể

Từ điển phổ thông

sợ hãi, e sợ

Từ điển Trung-Anh

(1) to be afraid of the consequences
(2) restraining fear