Có 1 kết quả:

jì xiàn

1/1

jì xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to envy