Có 1 kết quả:

rěn bu zhù

1/1

rěn bu zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cannot help
(2) unable to bear